Do gotovinskega kredita hitro 

IN ENOSTAVNO

Kot še nikoli poprej.

Kontakt

Splošne informacije o varstvu podatkovV družbi DUOFIN d.o.o. (v nadaljevanju: družba) se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Skladno z ureditvijo, ki jo prinaša Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov ali GDPR) in vsakokrat veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov v Republiki Sloveniji, mora družba kot upravljavec osebnih podatkov omogočiti posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje, da so seznanjeni z vsemi relevantnimi podatki, ki jim omogočajo informiranost.

Družba je kot upravljavec osebnih podatkov z namenom uresničevanja načela poštene in pregledne obdelave pripravili »Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov« (na voljo povsem spodaj), ki posamezniku na enem mestu omogočijo pridobitev vseh relevantnih informacij, ki se nanašajo na njegove osebne podatke.

V družbi pridobivamo osebne podatke posameznikov iz različnih virov. V večini primerov nam jih neposredno posredujete stranke, ko se odločite za naš finančni produkt oz. storitev. Pridobivamo jih tudi posredno, ko spremljamo uporabo naših finančnih produktov in storitev. Določene podatke pa ustvarjamo tudi sami, saj podatke obdelujemo za namene poročanja, analiz, ipd. Poleg tega lahko uporabljamo tudi druge informacije o posameznikih, ki so dostopne ali pa so nam bile posredovane iz javnih virov (javnih registrov, baz podatkov, internetnih aplikacij, socialnih omrežij ali drugih javnih virov informacij). Vse zbrane podatke in informacije zaposleni v družbi obdelujemo za opravljanje svojega dela.

Družba bo osebne podatke skrbno hranila in varovala ter z vrsto ukrepov preprečevala neupravičena razkritja podatkov nepooblaščenim osebam. V družbi se zavezujemo, da osebnih podatkov ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vaše privolitve, brez ustreznih primernih zaščitnih ukrepov, ter da bomo navedene osebne podatke obdelovali zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov.

Svoja morebitna dodatna vprašanja o varstvu osebnih podatkov naslovite na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na elektronski naslov dpo@duofin.si

Dokument Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov (VOP)